Oppdatert 21.3.2019

 

UTSETT VÅREN 2019

Utsett våren 2019 starter helg uke 17. GRØNN SONE: Det blir kjørt på fredag 26.04.2019 fra kl 16.30 og kjøres til ca kl 19.30.

VIKTIG:   Dvs at de 10 siste båtene som ble tatt opp siste opptak 21 oktober 2018 Her MÅ eierne av disse båtene stille for utsett denne fredagen.

 

Lørdag og søndag vil det bli kjørt fra kl 09.00 utover kvelden men senest kl 20.00.

 

Det samme skjer helg uke 18  BLÅ SONE:  Vi starter fredag 03.05.2019 kl. 16.30 og kl. 09.00 på lørdag og søndag.

Etter denne helgen skal det kun være igjen 20 båter (RØD SONE). Disse settes ut sammen med båter fra vinterhavn.

Fra og med helg 22 kjøres det KUN på lørdager og siste utsett skjer helg 25 lørdag 22.06.2019.

 

Vi beregner start av opptak av båter fra Vinterhavn lørdag og søndag uke 19 (11 og 12 mai) Disse vil da få utsett helg 20 lørdag 18 mai.

Båteier tar direkte kontakt med Havnesjef på Lindøya på mail evt mobil for avtale om dag for opptak.

Søndag 19 mai opptak med utsett lørdagen etter.

 

Nå i år 2019 vil vi være strenge med hvilken type vedlikehold som skal gjøres på båter da for å slippe støy langt utover ettermiddagen og kveld.

Skal noen gjøre slike støyende jobber på båten må dette godkjennes fra styret.

 

Da det har vært noe interesse for utsett/opptak av båter for vedlikehold andre dager enn oppsatt kan dette gjøres mot att medlemmet betaler kostnad som IKKE medlem.

 

 

Generelt (dette er ikke helt oppdatert info men oppdateres snarest):

Det forventes at medlemmene holder øye med båten sin gjennom opphold på Lindøya.

Det skal ikke være båter igjen på Lindøya etter utsett. Kun de som har søkt og har fått innvilget overligg, skal være igjen.

 

Når det gjelder tilgang til vann for 2019, på Lindøya, havnesjefen vil sjekke litt med langtidsvarselet først, så vi slipper frysing av rør. Det er mulig å hente vann på utsiden av opplagsplassen. Ved høyre siden av stien fra fergekaia er det en gulsylinder med håndtak. Vri på den så får du vann.

 

Følgende må prioriteres, da det er knapt med tid og det er mange som skal på sjøen:

·        Om du har barn med deg, vennligst pass på dem. Truckfører har begrenset synsvinkel når båten henger i stroppene.

·        Hund skal holdes i nærheten av eieren og helst i bånd. 

·        Synlig berusede personer vil blir bortvist fra området så lenge opptak foregår.

·        Båteiere møt opp edruelig og etterfølg anvisning fra truckførene pga sikkerhet ved kjøring av båter.  VI ØNSKER IKKE PERSONSKADER under utsett.

 

 

Båteiers plikt under utsettsperioden:

Båteier skal i god tid, vet hvilken helg båten skal ut. Det er båteierens plikt å ha båten klar til utsett den helgen, slik at det ikke er til hinder for andre som skal ut. Alle båter skal være merket med et fargebånd. Truckfører setter ut båter raskere enn når de tar dem opp og nødvendigvis ikke i den samme rekkefølger. Det er båteierens plikt å fjerne alt etter seg. Hvis ikke dette gjøres vil båteieren bli ilagt en ryddingsavgift. Dette kan variere avhengig av hva som må fjernes.

 

Prinsippet er; «tidlig opp, sent ut» eller «sent opp, tidlig ut». Er du plassert i midtre rekker og på "hylle" langs bryggekanten er dere nok de første som skal ut på havet.

 

Utsett:

 

Truckførerene har avsatt 2 fulle helger (lørdag og Søndag) + 2 lørdager for utsett av båter og opptak av båter som har ligget i vinterhavn. Båter fra vinterhavn avtaler opptak med Havnesjef Lindøya. Utsett startes kl09:30.

 

Det er mulig å ta kontakt med de som kjører trucken for å avtale med dem om utsett på fredager.

 

Det benyttes tre helger, les års hjul på nettsiden. Avhengig av fargebånd og plassering, (når båten ble tatt opp), bestemmer hvilke helg utsett vil være gjennomført for den enkelte.

 

Helg 17: - (29 og 30 april) SKAL alle båter merket med GRØNT ut. DVS alle i midtre opplagsplass + nedre opplagsplass (de ved trebrygga).

 

Obs!! Båter merket gult/blått ferdig med vårpuss og klare for utsett setter vi også båter fra disse feltene ut, om vi kommer til uten å flytte båter eller det truckfører rekker.

Helg 18: - (6 og 7 mai) Båter merket med GULT skal ut, og evt båter som er klare for utsett fra blå og rød sone om vi kommer til uten flytting av andre båter.

 

Helg 19: - kjøres det bare på lørdag 13 mai, da settes båter merket med BLÅTT og RØDT ut.

Nå kan båter fra vinterhavn komme på land for vedlikehold.

 

Helg 20: - lørdag 20 mai, båter merket med RØDT. Da skal RESTERENDE båter fra vinteropplag ut. Her inkluderes også fra andre farger som fortsatt ligger på land. Det kjøres kun lørdag 20 mai.

  

Hvis båten din må flyttes i denne perioden pga båteieren ikke er ferdig med båten, ikke tilstede, etc, vil båteieren bli pålagt en avgift. Ref avgiftssiden. Er båteieren uenig skal det fylles ut et skjema med forklaring og signert av truckfører og båteieren. Dette blir da behandlet av styret. 

 

Strøm: Les av sjøl strømmåler. Dette leses også av havnesjefen. Alle som har brukt strøm om vinteren må betale for dette selv. 

Strømmen er gratis i vårpussingsperioden normalt 3 uker før utsett. Stolpeoversikt vil bli hengt opp ved brakken.

STRØMMÅLERE for Vinterstrøm Lindøya leses av lørdag 1 april 2017 og strømbokser for vårpuss settes ut.

 

Miljøavfall:

Foreningen har en miljøkontainer hvor båteiere skal kaste farlig avfall, bunnstoff, olje, etc. Kommunen har også satt ut en miljøkontainer ved Lindøya slipp. Foreningen anbefaler medlemmene til også å benytte denne.

Hvis båteieren skal slipe båten, før utsett, må grunnen under dekkes til med en presenningen eller lignede. Avfallsstoffer samles og kastes i miljøkontaineren. Foreningen eier slipemaskiner som har en støvsuger funksjon. Ta kontakt med havnesjef for å låne denne. Husk å tømme beholderen etter bruk. Det er en kostnad for bruken av slipepapir. Se avgiftssiden på websiden vår eller ta kontakt med havnesjefen på Lindøya.

 

 
 
 
Forsiden
Styret
Innformasjon
Opptak
Utsett
Dugnader
Boblehavna
Vedtekter
Bilder
Avgifter
Om oss
Jubileum
Kjøp Salg
Avfallshåntering