Forsiden
Styret
Innformasjon
Opptak
Utsett
Dugnader
Boblehavna
Vedtekter
Bilder
Avgifter
Om oss
Jubileum
Kjøp Salg
Avfallshåntering
 
Avgifter og medlemskontingent Oppdatert 15. januar 2019
Havneavgiften for medlemmer inkluderer bryggeplass og vinteropplag, inklusive opptak og utsett. 
Den betales hvert år medio februar. Det sendes ut faktura på e-post. 
Det gjøres ikke variasjoner i avgiften pga innmelding midt i sesongen, ikke benyttet vinteropplag o. l.
Innmeldingsavgift:                    8.000,- 
Medlemskontingent: 500,-
Avgift for ikke utført dugnad: 500,-  Ikke utført dugnadsarbeid foregående år (minimum en dugnad a' 5 timer). Gjelder ikke passive medlemmer og > 70 år.
Havneavgifter og strøm
    Medlemmer Merknad   Ikke-medlemmer
Havne/båtplass-avgift. Inkl. opplag: 935,- pr. breddemeter brygge
240,- pr. meter gangbane/utrigger
Sommerplass: pr. breddemeter brygge 1.300,-
pr. meter gangbane/utrigger 480,-
Boblehavn: 1.500,- Datoer for åpning og lukking kunngjøres 2.500,-
Vinteropplag: 300,- (Medlemmer som kun har vinteropplag) pr m. båtlengde: (1 fot = 30,48 cm) 600,-
Jolleplass (inntil 14 fot): 400,- På tilvist plass
Leie/lån av foreningsjolle/ båt for privat gjøremål i inntil 45 minutter: 100,- Kun etter avtale med Havnesjef. Fører skal være godkjent av Havnesjef. Max distanse; Lindøya t/r, Kongen t/r, Padda t/r, Havnepromenaden t/r
Strøm - fast del:   100,- I sommerhavnen, boblehavnen og tilkoblet måler på Lindøya under vinteropplag (avlesningsgebyr). 150,-
Strøm - forbruk:   1,50 pr kwh Betales  etter forbruk. Måler avleses etter opptak og før utsett (samme tid for boblehavnen), samt også ved ombytte av el. kontakt (ny bruker).  1,50 pr kwh
Nøkler og lagringskasser
    Medlemmer Merknad   Ikke -medlemmer
Depositum for nøkkelbrikker:  200,-
Nøkkelbrikke:  100,- pr stk.  -   Ikke refunderbar
Nøkkel toalet Hovedøya: 100,-
Oppbevaringskasser Hovedøya og  Lindøya: 300,- Leie pr. år
Depositum oppbevaringskasser:  500,- Betales tilbake ved opphør hvis kassen ikke er beskadiget.
Leie av opplagsutstyret
    Medlemmer Merknad   Ikke-medlemmer
Leie av opplagskrybber/ støtter
1 tonn motorbåtkrybbe : 600,- pr. stk 1.000,-
2 tonn motorbåtkrybbe: 700,- pr. stk 1.100,-
Seilbåtstøtter: 400,- pr. stk 700,-
Opptak / Utsett
    Medlemmer Merknad   Ikke-medlemmer
Opptak/utsett etter siste ordinære utsettsdag på våren. Lørdager ut mai, evt i juni, etter egen avtale med Havnesjefen på Lindøya: 500,- Sommer vedlikehold for båter fra boblehavnen som tas opp/settes ut på lørdager med liggetid på land i inntil EN uke, er inkludert i Havneavgiften. 2.500,-
Nødvendig flytting av båt på land etter godkjent søknad om overligg: 500,- Forutsetter at båteier er tilstede og har klargjort båt og krybber/støtter for flyttingen, samt assisterer under flyttingen.
Gebyr for uteblivelse til kunngjort (evt avtalt) tid og dato for utsett  som nødvendiggjør flytting av båten. Gjelder også annen tvangsflytting av båt på opplagsplass: 2000,- Hvis det er nødvendig å fjerne presenning og opplagsstativ før flytting, påløper ytterligere kr 2.000,- i avgift. Disse blir ikke montert opp igjen etter flytting. 3000,-
Overligg Lindøya pr døgn fra siste ordinære utsettsdag på våren: 20,- Det gis ingen avkortning mot betalt havneavgift. 40,-
Avgift for medlems manglende rydding på foreningens område og opprydningen må utføres av andre i foreningen:  750,-  Eksempel; krybber og opplagsutstyr etter utsett, forsøpling /hensetting av private gjenstander på brygga eller annet sted på området, o l. 750,-
Tauing med foreningens båt:  500,- pr. påbegynt time Hvis den som kjører forlanger betaling, skal pengene deles likt med ABF.  Den som fører foreningsbåten skal være godkjent av havnesjef/havnestyret.  1000,- pr. påbegynt time
Eier av båt som slepes er fullt ut ansvarlig for skader som oppstår under slepet, med mindre ABF viser grov uaktsomhet. ABF krever også at de som blir slept er ansvars-forsikret og som dekker slike situasjoner. Foreningen bærer heller ikke noe ansvar for sine funksjonærers handlinger, forutsatt at det ikke er utvist grov uaktsomhet 
Gjesteplasser
      Merknad   Ikke-medlemmer
Ved Kommunebrygga eller på anvist båtplass  etter avtale med Havnesjefen og disponent av plassen.
Dagbesøk 50,-
Overnatting Nøkkelbrikke og donøkkel kan lånes ut mot et depositum på kr 300,-  150,-
Produkter
           
Foreningens båtvimpler 200,-
T-skjorte med foreningens logo  200,-
Caps med foreningens logo  200,-
OBU vimpel 150,-
Kaffekopp m ABF logo 50,-
Cola/brus fra automat: 25,-
O