Forsiden
Styret
Innformasjon
Opptak
Utsett
Dugnader
Boblehavna
Vedtekter
Bilder
Avgifter
Foreningen og Adkomst
Jubileum
Kjøp Salg
Avfallshåntering
Oslofergene
 
Avgifter og medlemskontingent Oppdatert 1. jan. 2017
Havneavgiften inkluderer bryggeplass og vinteropplag, inklusive opptak og utsett. 
Den betales hvert år medio februar. Det sendes ut faktura på e-post. 
Det gjøres ikke variasjoner i avgiften pga innmelding midt i sesongen, ikke benyttet vinteropplag  o. l.
Innmeldingsavgift:  7.500,-                  
    Medlemmer Merknad   Ikke-medlemmer
Medlemskontingent: 500,-
Avgift for ikke utført dugnad: 500,-  Ikke utført dugnadsarbeid foregående år (minimum en dugnad a' 5 timer). Gjelder ikke passive medlemmer og > 70 år.
Havne/båtplass-avgift (inkl. vinteropplag): 880,- pr. breddemeter brygge
220.- pr. meter gangbane
Gjesteplass (sesong gjest): pr. breddemeter brygge 1.200,-
pr. meter gangbane 440,-
Boblehavn: 1.500,- <= 38' 2.500,-
Vinteropplag: 300,- (Medlemmer som kun har vinteropplag) pr m. båtlengde: (1 fot = 30,48 cm) 400,-
Jolleplass (inntil 14 fot): 400,-
Kajakkplass; 300,- I stativ
Strøm - fast del:   100,- I sommerhavnen, boblehavnen og tilkoblet måler på Lindøya under vinteropplag (administrasjonsavgift). 100,-
Strøm - forbruk:   1,50 pr kw/h Betales  etter forbruk. Måler avleses etter opptak og før utsett (samme tid i boblehavnen), samt også ved ombytte av  el kontakt (ny bruker).  1,50 pr kw/h
Nøkler og trekasser
    Medlemmer Merknad   Ikke  medlemmer
Depositum for nøkkelbrikker:  200,-
Nøkkelbrikke:  100,- pr stk.  -   Ikke refunderbar
Nøkkel toalet Hovedøya: 100,-
Oppbevaringskasser: Lindøya 100,- Leie pr. år
Oppbevaringskasser: Hovedøya 300,- Leie pr. år
Depositum oppbevaringskasser: Hovedøya 500,- Betales tilbake ved opphør hvis kassen ikke er beskadiget.
Leie av opplagsutstyret
    Medlemmer Merknad   Ikke-medlemmer
Leie av opplagskrybber/støtter
1 tonn motorbåtkrybbe : 700,- pr. stk 1.000,-
2 tonn motorbåtkrybbe: 800,- pr. stk 1.100,-
Seilbåtstøtter: 500,- pr. stk 700,-
Opptak / Utsett
    Medlemmer Merknad   Ikke-medlemmer
Opptak/utsett etter siste ordinære utsettsdag på våren. Lørdager ut mai, evt i juni etter egen avtale med Havnesjefen på Lindøya: 500,- Sommer vedlikehold for båter fra boblehavnen som tas opp/settes ut på lørdager med liggetid på land i inntil EN uke, er inkludert i Havneavgiften. 2.500,-
Nødvendig flytting av båt på land og etter godkjent søknad om overligg: 500,- Forutsetter at båteier er tilstede og har klargjort båt og krybber/støtter for flyttingen, samt assisterer under flyttingen.
Gebyr for uteblivelse til kunngjort (evt avtalt) tid og dato for utsett  og hvor det er nødvendig å flytte båten. Gjelder også annen "tvangsflytting" av båt på opplagsplass: 2000,- Hvis det er nødvendig å fjerne presenning og opplagsstativ før flytting, påløper ytterligere kr, 2000,- i avgift. Disse blir ikke montert opp igjen etter flytting. 3000,-
Overligg Lindøya pr døgn fra siste ordinære utsettsdag på våren: 20,- 40,-
Avgift for medlems manglende rydding på foreningens område og opprydningen må utføres av andre i foreningen:  500,-  Eksempel; krybber og opplagsutstyr etter utsett, forsøpling /hensetting av private gjenstander på brygga eller annet sted på området, o l.
Tauing med foreningens båt:  500,- pr. påbegynt time Hvis den som kjører forlanger betaling, skal pengene deles likt med ABF.  Den som fører foreningsbåten skal være godkjent av havnesjef/havnestyret.  1000,- pr. påbegynt time
Eier av båt som slepes er fullt ut ansvarlig for skader som oppstår under slepet, med mindre ABF viser grov uaktsomhet. ABF krever også at de som blir slept er ansvars-forsikret og som dekker slike situasjoner. Foreningen bærer heller ikke noe ansvar for sine funksjonærers handlinger, forutsatt at det ikke er utvist grov uaktsomhet 
Gjesteplasser
           
Ved Kommunebrygga/Pontona. Evt på anvist båtplass etter avtale med Havnesjefen og disponent av plassen.
Dagbesøk: 50,-
Overnatting: Nøkkelbrikke og donøkkel kan lånes ut mot et depositum på kr 200,-  150,-
Produkter
           
Foreningens båtvimpler 200,-
T-skjorte med foreningens logo  200,-
Caps med foreningens logo  200,-
OBU vimpel 150,-
Kaffekopp m ABF logo 50,-
Cola/brus fra automat: 25,-